privacy beleid

De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met je persoonlijke informatie doen.

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

  1. informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via onze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
  2. alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.
  3. informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
  4. informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
  5. informatie, zoals je e-mailadres, die je invoert wanneer je je registreert op onze website;

Voordat je de persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. het beheer van onze website en ons bedrijf;
  2. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;
  3. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;

Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

Wij bewaren documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.